Algemene voorwaarden


 

1. Bestellen en betalen

Als u via onze website bestelt kunt u betalen via overboeking naar ons gironummer: 7875117 BLOOM! Holland BV.

 

2. Privacy 

Uw gegevens worden strikt persoonlijk behandeld. Zonder toestemming worden uw gegevens nooit beschikbaar gesteld aan of verkocht aan derden. Wij gebruiken uw informatie uitsluitend om uw bestelling af te handelen.

 

3. Contact

Heeft u vragen over uw bestelling dan kunt u contact opnemen met ons kantoor T 023 5512852 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

 

4. Verzenden en bezorgen

Bestellingen worden verstuurd en worden tot eenmalig aangeboden op het bezorgadres.
Per bestelling is slechts een bezorgadres mogelijk.
In Nederland worden bestellingen normaal gesproken bezorgd binnen 5 werkdagen. U kunt echter in geen geval rechten ontlenen aan het te laat, althans niet binnen vijf werkdagen, leveren van een of meerdere producten. Dit is het
risico van de klant. BLOOM! zal dit ongemak zodoende niet in mindering brengen op de prijs.

 

5. Algemene voorwaarden

Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen zelf de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. Retouren dienen te worden gestuurd aan ons op adres Bloom Holland BV, Elswoutslaan 2, 2051 A Overveen.

  • Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben af- gesproken.
  • Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • BLOOM!; de onderneming die onder de handelsnaam “BLOOM” wordt gedreven door BLOOM Holland BV. Gevestigd te Overveen, kantoorhoudende aan de Elswoutslaan 2, 2051 AE Overveen en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel en Fabrieken van Haarlem.
  • Ontvangstbevestiging; de ontvangstbevestiging zoals omschreven is deze voorwaarden
  • Product; het product dat de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen U en BLOOM, en/of BLOOM Holland BV binnen een overeengekomen termijn aan U wordt en waarvoor U een bepaalde prijs dient te betalen
  • Voorwaarden; deze algemene voorwaarden. Instemming met de voorwaarden
  • Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BLOOM. Het accepteren van een aanbieding en/of plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant instemt met deze voorwaarden.
  • Van de bepalingen in deze voorwaarden kan slechts na schriftelijke goedkeuring door BLOOM worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht.
  • Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BLOOM worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeven van tussenpersonen en andere derden die BLOOM inschakelt.
  • BLOOM heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

 

Industriële en intellectuele eigendomsrechten

De klant moet alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door BLOOM geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

 

Eigendom van producten

De geleverde producten blijven eigendom van BLOOM tot het moment waarop de klant het totale verschuldigde bedrag heeft betaald. Vanaf met moment van levering is de koper verantwoordelijk voor de producten.

 

Disclamer

BLOOM Holland BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan actuele en juiste informatie op haar site. Desondanks kunnen fouten en omissies niet worden uitgesloten. Op alle aanbiedingen en instemmingen met aanbiedingen of op de verkoop- overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.